Pla de Mandat de Vilada 2020-2023

El Pla d'Actuació de Mandat (PAM) és l'instrument de planificació estratègica que marca el full de ruta a seguir per l'ajuntament durant el mandat. El PAM permet racionalitzar les prioritats municipals i connectar-les amb els diferents espais de gestió de l'organització (pressupost, serveis i recursos humans).

En el cas de Vilada el govern municipal ha decidit distribuir l'acció del mandat en cinc grans objectius: atraure població al municipi; vetllar per la qualitat de vida de la ciutadania; vetllar per un desenvolupament urbanístic adequat, sostenible i que protegeixi l'entorn natural del municipi; atraure majors oportunitats de creixement econòmic i finalment, garantir una gestió eficient i propera en la prestació de serveis públics. Veure presentació completa

En aquest mandat, a més, el PAM s'ha vinculat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de tal manera que es visualitza com l'acció local que es desenvolupa des de Vilada contribueix a l'assoliment de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

A continuació trobareu la informació sobre l'estat d'execució del PAM, d'aquesta manera es fa efectiu el compromís de l'organització vers el full de ruta que s'ha marcat per aquest mandat.

Darrera actualització: 15 març de 2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla connecta amb els ODS.